Matkapakettiehdot & Peruutusehdot

Päivän (alle 24h) kestävillä retkillä ei sovelleta matkapakettilakia.

Peruutusehdot

Yrittäjää sitoo laki matkapalveluyhdistelmistä, mikäli retki kestää yli 24h tai siihen sisältyy majoitus

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

sekä

yleiset matkapakettiehdot em. mukaan

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/matkustaminen-ja-majoitukset/matkapaketit-ja-yhdistetyt-matkajarjestelyt/yleiset-matkapakettiehdot/

Asiakas voi peruuttaa matkan milloin tahansa, mutta joutuu korvaamaan matkan hinnasta:

72 h tai yli 0%

48 h -72 h varausmaksu

48 h 50%

24 h tai alle 100%

Tutustu edellä mainittuihin ehtoihin, jotta tiedät omat ja matkanjärjestäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Yrittäjän luvat ja vastuuvakuutukset

Y-tunnus 3275394-7

Ajokortti A BE D

Ammattipätevyys (voimassa 22.02.2026)

Digipiirturikortti

EA1 (voimassa 9.10.2023)

Työturvallisuuskortti (voimassa 8/2025)

Oikeus- ja vastuuvakuutus If